Privacyverklaring

BlackBoks, onderdeel van LauwersDesign vof, gevestigd aan Betterwird 34, 9101 PB Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op 2 situaties:
1. het bezoeken/gebruiken van de website https://www.blackboks.nl
2. het gebruiken, door middel van een (proef)abonnement, van de projectsoftware van BlackBoks

ad 1. Bij het bezoeken van de website van BlackBoks.nl, geldt het volgende ten aanzien van de verwerking van je (persoons)gegevens.
a. BlackBoks verwerkt geen (persoons)gegevens via de website tenzij deze door jou zijn verstrekt bij het invullen van het contactformulier op onze website. Deze informatie gebruiken wij alleen om contact met je op te nemen en je van de gevraagde informatie te voorzien.
b. BlackBoks bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om contact met je te onder- houden. Mocht er naar aanleiding van het contact via de website geen reden zijn je gegevens langer te bewaren, dan zullen we je gegevens binnen 3 maanden verwijderen.
c. BlackBoks verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
d. Je hebt het recht om je (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Zie hiervoor ook punt 2h.
e. BlackBoks gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
f. Ga je naar aanleiding van de contacten een (proef)abonnement aan voor onze software, dan gelden de regels behorende bij lid 2 van deze verklaring.

ad 2. Bij het gebruiken van de projectsoftware van BlackBoks.nl, geldt het volgende ten aanzien van de verwerking van je (persoons)gegeven.
NB. Aangezien de projectsoftware van BlackBoks bedoeld is voor zakelijk gebruik, verzamelen wij voornamelijk gegevens van je bedrijf of het bedrijf waarvoor je werkt en waarvan jij gerechtigd bent om overeenkomsten aan te gaan. In principe vragen we van jou persoonlijk alleen je voor- en achternaam omdat dit de communicatie makkelijker maakt.

a. (Persoons)gegevens die wij verwerken
BlackBoks verwerkt je (persoons)gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens van je bedrijf of het bedrijf waar voor je werkt
• Telefoonnummer van je bedrijf of het bedrijf waar voor je werkt
• Zakelijk E-mailadres
• Het bankrekeningnummer (IBAN) van je bedrijf of het bedrijf waar voor je werkt
• IP-adres (voornamelijk om eventueel misbruik op te sporen)
• Alle andere informatie die ons op enigerlei manier door jou verstrekt is in communicatie/correspondentie rondom het gebruik van de software of voor de verwerking van je (proef)abonnement.

b. Bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens die wij verwerken
Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker van onze software ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op (support@blackboks.nl), dan verwijderen wij deze informatie.

c. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij (persoons)gegevens verwerken
BlackBoks verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw abonnement en de bijbehorende betalingen
• Het verzenden van onze nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, aan te passen of stop te zetten
• Om diensten bij je af te leveren
• BlackBoks verwerkt ook (persoons)gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

d. Geautomatiseerde besluitvorming
BlackBoks neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van BlackBoks tussen zit.

e. Hoe lang we (persoons)gegevens bewaren
BlackBoks bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van (persoons)gegevens:
• Persoonlijke gegevens: Na beëindigen van het abonnement binnen 1 jaar, of eerder op verzoek.
• Zakelijke gegevens: zo lang als nodig is voor onze (fiscale) administratie en andere wettelijke regelgeving omtrent bewaarplicht.

f. Delen van (persoons)gegevens met derden
BlackBoks verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

g. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BlackBoks gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en software naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en software optimaliseren. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

h. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@blackboks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BlackBoks zal in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. BlackBoks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

i. Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen
BlackBoks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@blackboks.nl