Calculaties

Maak voor een project of offerte snel een calculatie. Geef de gewenste artikelen met aantallen op of voeg een losse regel toe. Kies per regel/artikel de gewenste marge en de calculatie toont direct de bijbehorende verkoopprijs welke je aan je klant kunt doorgeven of in een offerte kunt verwerken.

Bewaar de calculatie bij de klant of het project zodat je deze altijd terug kunt vinden. Bij de rapportage van het project kun je bovendien direct je voorcalculatie vergelijken met de werkelijk gerealiseerde kosten, uren en opbrengsten.